logo

Meny

Läkemedelsbranschen

AI Sales Tool

Proof of conceptPrototypMVP

AI Sales Reporting Tool

Utmaning

Det började ungefär så här. “Tänk om vi kunde få våra svenska säljare att rapportera i CRM:et direkt efter varje enskilt säljmöte för att förbättra säljrapporteringen”.

Tidigare rapporterade säljarna alla möten i slutet av varje månad i sitt CRM-system på koncernspråket engelska vilket resulterade i bristfällig information, osäkra prognoser och begränsade möjligheter till uppföljning.

lösning

Från tal till text med AI

Konceptidén var att bygga en webbapplikation där en bot med en artificiell röst ringer upp och intervjuar säljaren direkt efter ett kundmöte. Svaren transkriberades från tal till text i realtid med hjälp av Googles Speech-to-text AI och översattes till engelska innan de exporterades in i CRM-systemet.

Vi började med ett Proof of Concept där vi behövde experimentera och besvara ett flertal frågor för att förvissa oss om att projektet var tekniskt genomförbart. Några av de viktigaste var:

- Vilket Speech-to-text AI är tillräckligt bra på att transkribera svaren så de blir begripliga?
- Vilka tekniska förutsättningar finns för att exportera svaren till företagets CRM:system?

Efter några tester som gav positiva svar och en hel del ny kunskap, designade vi en prototyp för att visualisera och testa användarflödet. Sedan utvecklade vi en MVP. En första fungerande version av tjänsten som faktiskt gick att använda.

irregular-image
1
2

resultat

Smidig och enkel rapportering med högre kvalitet

Det tog oss ca 2 veckor att ta reda på om idén var tekniskt möjlig att genomföra. Vid enklare och mer avgränsade frågor uppnådde vi en WER (Word error rate) på ca 10 %. Vilket innebär att 90 % av orden transkriberades rätt och gjorde svaren tillräckligt begripliga i sammanhanget.

MVP:n var i bruk 4 månader senare och var mycket uppskattad av användarna och resulterade i en märkbar kvalitetsförbättring av rapporteringen. Ord som smidigt, smart och enkelt var återkommande från användarna i utvärderingen. Att lösningen också blev Innovation-of-the-year-award hos ett företag på Fortune 500 listan ser vi som en ren bonus.

Något för dig?

Vill du prata digital tjänsteutveckling?

  • Hör av dig oavsett om du har en hel digital företagsidé eller vill utveckla en ny digital tjänst inom ditt område. Vi kan hjälpa dig att avgränsa din idé, utforska potentialen och ge dig en uppfattning om storleken på investeringen. Ett naturligt nästa steg blir att fortsätta på erbjudandena inom Tjänstedesign & Innovation

Nya Uppdrag

Christer Hillörn

image
image

Tjänstedesign och Innovation

Vi arbetar med tjänstedesign för att ta fram nya innovativa och användarvänliga tjänster, eller förbättra befintliga. Genom att ta reda på användarnas behov, beteenden och drivkrafter kan vi designa digitala upplevelser som lyfter din affär på riktigt.

Våra designerbjudanden
image
image

Webb- och systemutveckling

Vi utvecklar den mest effektiva lösningen för ditt företag, helt utifrån era behov. Fristående applikationer, API-integrationer mellan olika system, en skräddarsydd plattform med ett affärssystem i bakgrunden eller annat som bäst möter dina behov.

Våra utvecklingserbjudanden