logo

Meny

line
utforska dina kunders behov

User research

JAG VILL PRATA Användarstudier
hero image

Vad är user reserch?

Var säker på att du möter verkliga behov och löser verkliga problem

Vi gör användarstudier för att förstå användarna och konkretisera utmaningen och anpassar vår research efter ditt projekt.

En tjänst som inte möter användarnas behov och lever upp till deras förväntningar kommer att konkurreras ut av andra lösningar som har en bättre användbarhet och användarupplevelse. Vi utforskar era användares behov, önskemål och beteenden för att ta rätt beslut i hur vi ska utveckla din digitala tjänst så att den löser verkliga problem och är anpassad till verkliga förutsättningar.

Ta beslut baserade på data (kvantitativa användarstudier)

Med kvantitativ data kan vi skapa en bild av användarnas beteenden och attityder med de större penseldragen. Vi har chans att få en bredd med data från många användare men utan att kunna gräva djupare i varför.

 • Dataanalyser: Med verktyg som Google Analytics kan vi förstå de övergripande användarbeteendena; de mest besökta sidorna, vanligaste in- och utgångssidorna och vägarna där emellan. Dataanalys är bra för att hitta större mönster, vad gör användarna, vilken enhet använder de, och vad används mycket respektive lite i tjänsten.
 • Enkätundersökningar: Med enkäter kan du samla in data från stora grupper på kort tid, enkäter kan vara en bra förberedande undersökning inför ett projekt för att förstå var man behöver gräva djupare.
 • Webbplatsundersökningar: Fråga webbplatsbesökare om deras upplevelse, antingen genom längre enkäter eller med enklare frågor som "Hur skulle du betygsätta din upplevelse av tjänsten?". Webbplatsundersökningen kan vara bra att ha för att utvärdera viktiga touchpoints i kundresan eller hålla koll på att insatser man gör ger en förbättrad upplevelse.
 • Heatmaps och inspelningar: Registrerar hur användare interagerar med en webbsida, inklusive vad vad de klickar på, vilka vägar de tar och hur långt de skrollar. Heatmaps och inspelningar kan vara bra för att förstå hur användarna rör sig runt i och verkar ha för förväntningar på interaktion i tjänsten.
Kvantitativ data Glada kollegor

Vad har användarna för behov? (kvalitativa användarstudier)

Både intervjuer och användningstester är avgörande för att få en djupare förståelse för användarna och deras interaktioner med en produkt eller tjänst. De ger insikter som inte alltid är uppenbara genom kvantitativ data, och hjälper till att sätta fingret på användarnas beteenden, önskemål och utmaningar.

 • Intervjuer är direkta samtal med dina användare där vi ställer frågor för att förstå deras behov, erfarenheter, åsikter och beteenden. Intervjuer kan vara strukturerade (med förutbestämda frågor) eller ostrukturerade (mer öppna och konversationsbaserade). De ger djupare insikter i användarnas tänkesätt och hjälper till att identifiera problemområden och möjligheter för förbättringar.
 • Användningstester innebär att vi observerar användare när de interagerar med en produkt eller tjänst. för att upptäcka användbarhetsproblem, förstå användarnas beteende och preferenser och för att testa specifika funktioner eller design. Användningstester ger konkreta data om hur väl en produkt möter användarnas behov och förväntningar.

Både intervjuer och användningstester kan göras live eller i videomöte

Kvalitativa eller kvantitativa användarstudier? Ska vi leta efter övergripande mönster och trender eller förstå attityderna bakom beteendet och dyka ner i detaljerna.

Three people smiling

Vilka användare och tillfällen designar vi för?

Personas och User Journeys är viktiga strategiska verktyg som ger en djupare förståelse för vilka dina kunder är, vad de behöver och hur de interagerar med din tjänst och ditt företag vid alla beröringspunkter. De är också bra verktyg för att visualisera och dela kundinsikter inom organisationen och hjälpa ditt team att ha rätt fokus och mål i arbetet med kundupplevelsen.

Baserat på det vi vet om dina kunder eller användargrupper från kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan vi bygga personas som beskriver deras förutsättningar, attityder och beteenden. Vi kan sen rita ut varje personas olika möten med tjänsten i en User Journey (användarresa)

 • Persona: En fiktiv karaktär som skapas för att representera en specifik grupp av användare eller kunder. En persona är bra för att visualisera beteenden, behov, mål och egenskaper.
 • User journey: En visualisering av processen som en användare eller kund går igenom för att uppnå ett specifikt mål i interaktion med en produkt, tjänst eller varumärke. Det handlar om att kartlägga de olika stegen en användare tar, från första medvetenheten om en produkt eller tjänst till det slutliga målet, vilket kan vara ett köp, en prenumeration, eller någon annan form av engagemang.
/icons/pointerHand2.svg

Hellre lägga 20 timmar på att ta reda på om det finns ett behov än att lägga 200 timmar på att bygga något ingen behöver.

Något för dig?

Tre viktiga värden med User research

 • User research ger djupgående insikter i användarnas beteenden, behov, motivationer och utmaningar så att ni som företag skapa produkter och tjänster som verkligen svarar mot användarnas förväntningar och förbättrar deras upplevelse.
 • Du får feedback från potentiella kunder och slipper gå på magkänsla vilket minskar risken för kostsamma misstag och omgörningar, och ökar chanserna att produkten blir väl mottagen av slutanvändarna.
 • En bra användarupplevelse i din tjänst kan öka kundnöjdheten, lojaliteten och i förlängningen affärsresultaten. Nöjda användare rekommenderar tjänsten till andra och fortsätter att använda den över tid.
Vi är dina polare i användarstudier
imageimageimageimageimageimage
Ditt eget team

Behöver du ett eget team anpassat efter ditt behov?

Vi har kompletta team som täcker allt från digital strategi och användarupplevelse till utveckling och test. Du får tillgång till erfarna designers och utvecklare som tillsammans med seniora projektledare ser till att du får ett smidigt och effektivt projektflöde.

Mer om team
Även inom Digital design
image
image

POC (Proof of Concept)

Testa om en idé är tekniskt genomförbar och skapar värde för användare. Ett snabbt och effektivt sätt att visa resultat för att kunna gå vidare med nästa steg i utvecklingen.

testa din idé
image
image

UX-design, användarupplevelse

Med UX-design designar vi upplevelsen och användarresan för de användare som interagerar med ett företags tjänster och produkter.

Anpassa till användaren
image
image

UI-design, gränssnittsdesign

Vi tar fram digitala grafiska profiler och designsystem och designar gränssnittet i digitala produkter och tjänster som webbplatser, appar och system.

Visualisera lösningen