logo

Meny

line
User experience design

Designa användarens interaktion med produkten

JAG VILL PRATA UX-Design
hero image

Vad är en UX-design?

UX-design är ett effektivt sätt att göra vägval i utvecklingen av digitala tjänster så att de skapar stort värde med precis lagom mängd resurser

User Experience (UX) design handlar om att skapa produkter som erbjuder meningsfulla och relevanta upplevelser för användarna. Att balansera användarnas behov, värderingar, förmågor och begränsningar med affärsmål och tekniska möjligheter. Processen involverar flera steg och metoder:

 • När vi ska omsätta användarbehov i funktioner och prioritera vårt arbete använder vi User stories och User story mapping för att skapa en tydlig och strukturerad genomgång av hela design-, utvecklings- och testprocessen. Genom att fokusera på användarens perspektiv och behov håller vi projektet användarcentrerat.
 • Vi ritar flödesscheman för att visa hur en användare ska röra sig genom den digitala tjänsten vilka vägval som ska finnas. Vi lägger extra tid på att specificera nyckelflöden utifrån de viktigaste konverteringarna innan vi påbörjar wireframes och design. Det här hjälper till att säkerställa att vi tänkt på alla funktioner och möjliga scenarion och det hjälper även till att förstå tjänstens omfattning.
 • Wireframes är enklare (och snabbare) skisser av användargränssnittet, för att organisera element och funktioner. Från början kan de vara på papper och bara beskriva funktioner i större drag för att sen förfinas allt eftersom detaljer faller på plats
 • Ett viktigt verktyg i UX-arbetet är utvecklingen av klickbara prototyper. Till skillnad från statiska wireframes eller designskisser simulerar prototyper den faktiska funktionaliteten och användargränssnittet. Man kan interagera med prototypen på samma sätt som med den slutliga produkten, vilket ger en verklighetstrogen bild av hur tjänsten kommer att fungera.
 • Med hjälp av prototypen genomför vi användartester för att samla in feedback och validera användarupplevelsen. Testerna är ovärderliga för att identifiera och åtgärda designproblem tidigt i processen innan man sätter den i kod.
 • För att dokumentera och planera strukturen och hierarkin på en webbplats eller applikation inför utvecklingen tar vi fram en sitemap. Den hjälper till att säkerställa att alla nödvändiga element är på plats och logiskt organiserade.
Flowchart Wireframes Prototype

UX-design är inte bara begränsad till webbdesign eller mobilapplikationer; den tillämpas på alla produkter och tjänster som har ett användargränssnitt. Det övergripande målet är att skapa produkter som inte bara är användbara och användarvänliga, utan också tilltalande och tillfredsställande att använda. UX-design spelar en kritisk roll i produktutveckling. Om du som användare upplever att tjänsten är pålitlig, användbar och tillfredsställande har det såklart en direkt påverkan på hur nöjd och lojal du är som kund.

En väl genomförd UX-design flera viktiga fördelar:

 • UX-design säkerställer med sin iterativa testprocess att produkter och tjänster är intuitiva, lättanvända och tillfredsställer användarnas behov.
 • En effektiv UX-designprocess hjälper till att identifiera potentiella problem och användarbehov i tidiga skeden och vi kan undvika att investera i funktioner som inte tillför värde.
 • Genom att erbjuda en överlägsen användarupplevelse kan företag locka fler kunder och skapa en starkare marknadsposition. En genomtänkt UX kan också bidra till att skapa ett starkt varumärke och rykte, vilket är avgörande för att attrahera och behålla kunder i en digitalt driven värld.
/icons/pointerHand2.svg

Om du tror att bra design är dyrt ska vi inte prata om kostnaden för dålig design

Något för dig?

Vad ingår i UX-design

 • User stories och User story mapping för att skapa tydlighet och struktur genom design, utveckling och test
 • Flödesschema med de nyckelflöden användaren ska gå igenom utifrån valda fokusområden
 • Wireframes i klickbar prototyp
 • Sitemap för att dokumentera sitens struktur och hierarkier
Vi är dina polare inom UX-design
imageimageimageimageimageimage
Ditt eget team

Behöver du ett eget team anpassat efter ditt behov?

Vi har kompletta team som täcker allt från digital strategi och användarupplevelse till utveckling och test. Du får tillgång till erfarna designers och utvecklare som tillsammans med seniora projektledare ser till att du får ett smidigt och effektivt projektflöde.

Mer om team
Även inom Digital design
image
image

POC (Proof of Concept)

Testa om en idé är tekniskt genomförbar och skapar värde för användare. Ett snabbt och effektivt sätt att visa resultat för att kunna gå vidare med nästa steg i utvecklingen.

testa din idé
image
image

User research, användarstudier

Vi utforskar användarbehov, önskemål och beteenden för att ta rätt beslut i hur vi ska utveckla digitala produkter och tjänster som verkligen gör skillnad.

Förstå behoven
image
image

UI-design, gränssnittsdesign

Vi tar fram digitala grafiska profiler och designsystem och designar gränssnittet i digitala produkter och tjänster som webbplatser, appar och system.

Visualisera lösningen