29 Nov 2018

Vi börjar våra projekt med att förstå. På riktigt förstå. Det betyder att vi behöver prata både med dig och dina användare och mappa verksamhetens ska:n mot användarnas vill. Beroende på projekt och omfattning kan förstudien ta olika omfattning och fokus. I vår verktygslåda finns alla verktyg vi behöver för att förstå, dig, dina användare och den värld ni verkar i.

Ni och era utmaningar

Utifrån den förståelse vi får för er och era utmaningar kan vi tydligare konkretisera problembilden och möjliga lösningsalternativ.

Vi utvärderar lösningar genom att testa konceptet, funktionen och designen både på er och era användare innan vi går vidare till utveckling i den teknik som bäst passar er och den lösning vi ska bygga åt er.

“De designåtgärder som visar mest samband med förbättrat ekonomiskt resultat för företag är att optimera och mäta design med samma noggrannhet som intäkter och kostnader. Att bryta ner väggar mellan fysisk, digital och tjänstedesign, att göra användarcentrerad design till allas ansvar och att kontinuerligt lyssna, testa och iterera tillsammans med slutanvändare.”

The Business Value of Design, McKinsey

När vi byggt, testat och lanserat börjar det riktiga jobbet. Möter vi era uppsatta mål? Används lösningen på det sätt vi vill? Konverterar den enligt planen? Hur kan vi bli bättre?

Läs om vad som krävs för att du ska bli vår polare →